Logo

AKTUALNOŚCI
INFORMACJE O KLUBIE
WYPOŻYCZALNIA
ZARZĄD
REGATY
KURSY i SZKOLENIA
OBOZY ŻEGLARSKIE
GALERIA
DOJAZD
KONTAKT
POGODA
 

Deklaracja członkowska Deklaracja

Informacje o klubie


Aby zostać członkiem Klubu należy:

 • Wypełnić deklarację członka Klubu (do pobrania na stronie głównej i w tej zkaładce), podpisać ją i dostarczyć do Klubu osobiście do Bosmana lub Sekretarza
  lub mailem na adres dagmara.skwara@gmail.com


 • wpłacić na konto Klubu opłatę wpisową w kwocie 150 zł
  oraz
  składkę roczną w kwocie:
  Dzieci i młodzież do 18 roku zycia - 15 zł
  Dorośli - 100 zł
  Emeryci i renciści - 50 zł

KLUBOWICZE
otrzymaują 50% zniżki przy opłacie za wypożyczenie sprzętu Klubowego po upływie miesiąca od daty wstąpienia do Klubu
.


Członkowie Klubu mają prawo:
1.  wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2.  brać udział z głosem stanowiącym
w walnym zebraniu członków oraz w innychzebraniach
3.  brać udział w  imprezach organizowanych przez Klub,
4.  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
5.  brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu.

Członkowie Klubu zobowiązani są:
1. aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
2.  przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
3.  regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie roczne w terminie do 15  marca danego roku

 

SPOTKANIA KLUBOWE
Informacje o spotkaniach Klubowych i imprezach zamieszczane są na stronie Klubu oraz na klubowym Facebooku.

PRACE BOSMAŃSKIE
Zarząd Klubu i Bosman zapraszają wszystkich chętnych
do pracy na rzecz Klubu.
W sezonie 2013 Walne Zgromadzenie członków Klubu podjęło uchwałę, na mocy której przepracowane godziny prac bosmańskich można odebrać w formie bezpłatnego wypożyczenia sprzętu Klubowego.
Przed przyjazdem do Rewy niezbędny jest telefoniczny kontakt
z Bosmanem i omówienie terminu i zakresu prac.

Bosman Andrzej Hoszko
tel. 516 726 312

Data rejestracji  Stowarzyszenia :  07.05.2010

Data inauguracji działalności klubu - „wodowania" Rewskiej Szkuty

Gdzie działamy: Rewa w sąsiedztwie przystani oraz akwen Zatoki Puckiej.

Nasz cel:  
- propagowanie żeglarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży gmin położonych nad Zatoką Pucką, oraz wśród członków klubu, a w szczególności:
- prowadzenie akcji na terenie gminy Kosakowo: kończysz gimnazjum – jesteś żeglarzem;
- wypożyczanie sprzętu członkom klubu oraz osobom z zewnątrz;
- organizowanie kursów na stopnie żeglarza i sternika motorowodnego;
- organizowanie regat i szkoleń z zakresu pływania regatowego.

Realizacja zadań statutowych w oparciu o dzierżawiony sprzęt i dzierżawione  pomieszczenia .

Liczba łodzi żaglowych klasy Puck: 12 szt


Działalność żeglarską opieramy na żaglówkach klasy Puck.
Działalność szkoleniową opieramy na własnych instruktorach i trenerach.

1               

Dane  techniczne łodzi:
Załoga: 2-6 osoby
Długość: 5,55
Szerokość: 1,95
Powierzchnia żagli: 15 m²

 Jest to jacht przeznaczony do pływania rekreacyjnego i regatowego 
po akwenie Zatoki Puckiej.
Charakteryzuje się dużą dzielnością morską.
Sami sprawdziliśmy!

Zapraszamy  do współpracy :)


Logotajski masaż warszawa designlogo.pl sterydy cennik Przeszczep włosów metodą FUE http://sarms.pl Copyright 2016 by KŻRS