Logo

 

AKTUALNOŚCI
INFORMACJE O KLUBIE
WYPOŻYCZALNIA
ZARZĄD
REGATY
KURSY i SZKOLENIA
OBOZY ŻEGLARSKIE
DOJAZD
KONTAKT
POGODA
 

Deklaracja członkowska Deklaracja

 

 

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI
Soboty i niedziele (maj, czerwiec)
do rozpoczęcia wakacji
9.00 - 18.00


W tygodniu jest możliwość wypożyczenia sprzętu
po indywidualnym uzgodnieniu godzin z bosmanem.

Wakacje - codziennie
9.00 - 18.00CENNIK WYPOŻYCZALNI ŁODZI ŻAGLOWYCH klasy PUCK 2011


do 2 godzin


40 zł


do 4 godzin


70 zł


do 6 godzin


90 zł


powyżej 6 godzin


130 zł

 

Kaucja zwrotna

 

50 zł

 

Dodatkowa kamizelka asekuracyjna

 

3 zł/szt.


Wypożyczenie łodzi ze sternikiem
(po wcześniejszym ustaleniu terminu)


100% stawki czarteru


Odprowadzenie jachtu pozostawionego w Kuźnicy lub Pucku

 

100 zł

Każde pół godziny rozpoczęte
w czasie ponad deklarowanym


15 zł

Członkowie Klubu Żeglarskiego Rewska Szkuta 50% zniżki na czarter

 

REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI  ŁODZI  ŻAGLOWYCH 

1.Wypożyczający przed wydaniem łodzi musi spełnić następujące wymagania
- być pełnoletni (jako kierownik statku  odpowiada  prawnie  za załogę ,łódź i osprzęt)
- posiadać niezbędne umiejętności do prowadzenia łodzi
(odpowiedni patent lub zaświadczenie naszego Klubu)  
- legitymować się dokumentem  tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent)
- podpisać oświadczenie i uiścić opłatę  cennikową
- wpłacić kaucję zwrotną  w kwocie 50 zł (z kaucji  może  być zwolniony  członek klubu)

2.   Cenniki określają  wysokość opłat  za :
- wypożyczenie łodzi w czasie deklarowanym
(od wydania łodzi  do przybicia do  brzegu)
- czas ponad deklarowany 
- zagubiony sprzęt oraz uszkodzenia  łodzi
- kaucję zwrotną w kwocie 50 zł 
(zwracaną  po zdaniu  kompletnego sprzętu i bez uszkodzeń)

3.   Bosman  Klubu   może :
a) odmówić  wypożyczenia  sprzętu  z uwagi na :
-  prognozowane  warunki  pogodowe
- niska ocenę  umiejętności  żeglarskich wypożyczającego
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi  i sprzętu
b) zwolnić członka  klubu z kaucji
c) zwolnić z opłaty za czas  ponad deklarowany  w przypadku  awarii  sprzętu.

4. Na terenie działania Klubu należy podporządkować się Bosmanowi Klubu.

5. Obszar pływania ograniczony jest dla :


osoby bez uprawnień


okolice Rewy, akwen ograniczony między Cyplem Rewskim, a Cyplem Rzucewskim


żeglarz jachtowy


Zatoka Pucka, akwen ograniczony na zachód od linii Rewa - Kuźnica

 

sternik jachtowy

 

Zatoka Gdańska

6. Osoba wypożyczając łódź żaglową musi posiadać co najmniej jeden sprawny telefon,
którego numer musi być czytelnie wpisany w oświadczeniu.CENNIK - ZGUBIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO JACHTU

Pas ratunkowy

100 zł

Kamizelka asekuracyjna

100 zł

Koło ratunkowe

100 zł

Pagaj

70 zł

Pas balastowy

50 zł

Greting

70 zl

Ster

350 zł

Płetwa mieczowa

150 zł

Grot

1300 zł

Fok

700 zł

Talia (szoty grota)

350 zł

Cuma

50 zl

Czerpak

20 zł


CENNIK NAPRAW USZKODZEŃ JACHTU

Uszkodzenia kadłuba

150 – 350 zł

Uszkodzenia takielunku
(zerwana wanta, uszkodzony saling,
maszt, achtersztag, ściągacze itp.)

30 - 150 zł

Uszkodzenia żagli
(rozdarcie, przetarcie, uszkodzenie liklinek)

 

50 – 250 zł

Uszkodzenie rumpla

100 zł

Uszkodzenie przedłużacza (cepika)

60 zł

Wygięcie płetwy mieczowej lub sterowej

100 zł

Inne drobne uszkodzenia
(wyrwanie knagi, bloczka, itp.)

30 – 100 zł

Połamanie gretingów (podłogi)

30 – 150 zł

 


 

tajski masaż warszawa designlogo.pl sterydy cennik Przeszczep włosów metodą FUE http://sarms.pl Copyright 2016 by KŻRS